SOBRE L'ASSOCIACIÓ

Voluntaris de la Mar entitat de voluntariat en socors, emergències i voluntariat esportiu segons la Llei 4/2001 de la G.V.

Nuestra actividad se desarrolla principalmente en actividades y emergencias que se desarrollan en el mar o medios acuáticos y que precisan asistencia técnica en la coordinación, seguridad y el salvamento.

La col·laboració voluntària, sense ànim de lucre, en tasques de coordinació, organització i suport logístic en esdeveniments i/o emergències que es desenvolupen en la mar i/o aigües continentals.

Especialment la col·laboració en esdeveniments en la mar per a col·lectius i persones amb dificultats en la seua integració social

La promoció de la participació voluntària i desinteressada de les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, en les activitats de l'associació.

La integració amb altres associacions i entitats en la planificació i preparació d'esdeveniments relacionats amb la mar.