Col·laboradors

Recentment hem signat un conveni de col·laboració mútua amb la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, mitjançant el qual promocionem i difonem les respectives activitats i col·laborem de forma precedent en l’assistència tècnica al segment nàutic de les proves de Triatló i Aquatló. A més a més, fomentem el voluntariat esportiu.

El dia 3 de juny de 2019 vam signar un conveni de col·laboració que ens permet, entre altres coses, disposar d’espai per a emmagatzemar embarcacions, amarrar a Port Saplaya i, per altra banda, col·laborar en les activitats d’àmbit municipal de voluntariat esportiu i de socors i emergències.

Patrocinadors